Stadsplanering

I en tid då befolkningstillväxten är rekordhög krävs välplanerade städer som erbjuder en hållbar levnadsmiljö för människor med olika förutsättningar och levnadssituationer. Hur trygga känner sig invånarna i staden? Hur välplanerade är de offentliga utrymmena? Finns det en variation av boendeformer som tillgodoser behoven för alla olika invånare?

Drygt varannan storstadsbo, 55 procent, uppger att deras stad är välplanerad. Och Lund är bäst bland Sveriges tolv största städer när det kommer till stadsplanering. Hela 68 procent av invånarna är nöjda med hur staden är utformad. De påståenden som flest Lundabor instämmer kring är att deras stad är vacker och att det finns gott om grönområden och parker som är tillgängliga för alla.

Den stad som är sämst inom stadsplanering är Västerås. Endast 41 procent av invånarna är nöjda med hur staden är planerad. Drygt var fjärde västeråsare upplever att stadens utformning är modern och nyskapande och nästan lika få anser att Västerås har en levande och inkluderande stadskärna.

Men hur ser snittet ut för Sveriges tolv största städer inom kategorin stadsplanering? Invånarna är generellt sett nöjda: 55 procent upplever att städerna lyckas med sin stadsplanering. Bäst betyg får städernas grönområden och parker, hela 71 procent upplever att det finns gott om parker och grönområden som är tillgängliga för alla.

Inom stadsplanering har invånarna även fått tycka till om huruvida de upplever sin stad som vacker eller inte. Snittet bland städerna som är med i årets Samhällsbarometer ligger på 65 procent. De vackraste städerna enligt invånarna själva är Helsingborg, där 85 procent tycker att deras stad är vacker. Följt av Lund på 84 procent och Stockholm på 80 procent. Känslan av trygghet är en grundförutsättning för att invånarna ska kunna trivas i en stad. Bland Sveriges tolv största städer upplever 53 procent att de känner sig trygga i sina städer. Känslan av trygghet skiljer sig dock avsevärt mellan städerna. Lund toppar listan och är Sveriges tryggaste stad enligt invånarna själva, där 72 procent känner sig trygga. Västerås hamnar återigen i botten, där endast 34 procent av invånarna känner sig trygga i staden. Totalt hamnar åtta av årets tolv städer under snittet gällande trygghet.

”De låga siffrorna för känslan av trygghet är något som sticker ut. Att nästan varannan person känner sig otrygg i sin stad är anmärkningsvärt. Detta måste beaktas än mer när framtidens stad planeras. Det finns inte en enkel lösning på problemet men ett svar är att en levande och befolkad stad är också en trygg stad, ödslighet är lika med otrygghet.”
Jacob Wesström
Läs mer

Sveriges mest välplanerade och hållbara städer

Hållbarhet

Stadsutveckling

Sveriges vackraste stad