Ansvar att göra skillnad

Som samhällsbyggare skapar vi på PE innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av våra städer. Men vad är egentligen en välplanerad och hållbar stad? Och vad är viktigast för dess invånare? För att ta reda på det har vi för femte året i rad tagit fram rapporten Samhällsbarometern.

Hur vi ser på våra städer och dess utveckling beror givetvis på vad som händer i samhället i stort. Just nu genomgår världen en enorm prövning till följd av covid-19. Håller våra städer för de utmaningar som en pandemi ställer på både infrastruktur och hur vi lever våra urbana liv? Vi på PE är övertygade om att svaret kommer påverka hur framtidens städer utformas. Och där kommer vi vara med. Tillsammans med andra aktörer hittar vi innovativa och hållbara lösningar som möter våra gemensamma utmaningar och förnyar samhället. I en värld som ständigt förändras, kanske i allra högsta grad nu, behöver vi som företag också göra det. På den utvecklingsresan känner vi ett stort ansvar att göra skillnad. Oavsett vilka utmaningar vi ställs inför.

Samhällsbarometern 2020 handlar om stadsplanering, hållbarhet och stadsutveckling. Som samhällsbyggare, arkitekt och teknisk konsult är vi en del av det ekosystem som arbetar med dessa frågor. Med Samhällsbarometern tar vi pulsen på invånarna och utvärderar hur de ser på sina städer. Undersökningen genomfördes i början av året, vilket är viktigt att ha i åtanke när man läser både frågeställningar och svar. Med hjälp av resultatet kan vi identifiera intressanta insikter och skapa dialog för att kunna vara med och påverka utvecklingen av våra städer.

Samhällsbarometern är ett sätt för oss att tillämpa vår vision om att vara med och förnya samhället på ett positivt sätt. Där är förmågan att kunna reflektera och ta in många olika perspektiv en viktig faktor. Och med drygt 4 600 svar ifrån invånare i våra tolv största städer har vi ett riktigt bra underlag att utvärdera och inspireras av, men även för att utmana oss själva i hur vi ser på saker. Det är spännande.

Trevlig läsning!

Nicke Rydgren
Marknadsdirektör på PEOm Samhällsbarometern

Samhällsbarometern 2020 är framtagen av teknik- och arkitektkoncernen PE.
I årets upplaga har drygt 4 600 svenskar svarat på 20 påståenden som beskriver en välplanerad och hållbar stad inom områdena hållbarhet, stadsplanering och stadsutveckling. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå såväl som för Sveriges tolv största städer.

Respektive stads statistik har hämtats ifrån Statistikmyndigheten SCB och avser befolkningsantalet 2019, befolkningsökningen sedan 2010 samt den genomsnittliga inkomsten. Information om städernas största privata arbetsgivare har hämtats ifrån Ekonomifakta och är baserad på statistik från SCB. Siffrorna reviderades senast den 8 maj 2020.

Om indexet

Med hjälp av data från undersökningen har PE kunnat skapa ett index över Sveriges mest välplanerade och hållbara städer. Indexet är baserat på genomsnittet av de medborgare som angett att de instämmer eller instämmer helt i de olika påståendena, det vill säga gett de högsta betygen.

Om PE

PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare skapar PE innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och industri. PE finns representerade i hela landet och under 2019 omsatte de drygt 1,3 miljarder kronor. PE grundades 2006 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om PE på pe.se

Om undersökningen

Initiativtagare: PE Teknik & Arkitektur

Genomförd av: PE med hjälp av Kantar Sifo

Undersökningsperiod: 9 till 16 januari 2020

Antal respondenter: 4 602

Demografi: Kvinnor och män mellan 18–74 år


Läs Samhällsbarometern

Städer

Ämnen

Samhällsbarometerns experter

Amanda Tevell

 

Affärsområdeschef Samhällsutveckling

 

Leder PEs affärsområde Samhällsutveckling som erbjuder rådgivningstjänster inom hållbarhet, innovation och digitalisering. Amanda har en bakgrund som affärsstrateg och en master från Chalmers Arkitektur och teknik.

Filippa Persson

 

Regionchef Energi och Miljö

 

Arbetar som expert inom miljö- certifieringsuppdrag. Har en bakgrund inom energieffektiviserings- projekt i offentlig sektor. Undervisar också åt Sweden Green Building Council och sitter i det Operativa rådet för Utbildning samt BREEAMs operativa råd.

Jacob Wesström

 

Arkitekt SAR/MSA

 

Har i över 20 år verkat inom vitt skilda delar av arbetsfältet arkitektur och stadsbyggnad. Leder idag studio Stadsbyggnad på PE där de olika aspekterna av hållbarhet allt mer genomsyrar uppdragen.

Marika Axén

 

Arkitekt SAR/MSA

 

Marika har över 25 års erfarenhet som praktiserande arkitekt, kallar sig själv generalist och har erfarenhet från arkitekturens alla skolor. Idag är Marika både verksam i uppdrag och chef över PEs arkitekturverksamhet i Stockholm.