Sveriges vackraste stad

Helsingborg är Sveriges vackraste stad, det visar Samhällsbarometern 2020. Hela 85 procent av stadens invånare uppger nämligen att de bor i en vacker stad. Strax därefter hittar vi Sveriges huvudstad, Stockholm där 84 procent av invånarna uppger att deras stad är vacker. Även i Lund uppger 84 procent av invånarna att staden är vacker.

Majoriteten, 65 procent, av invånarna i Sveriges tolv största städer tycker att deras städer är vackra. Dock är man inte lika övertygade i samtliga tolv städer. I Västerås tycker bara drygt en tredjedel att staden är vacker, vilket gör Västerås till den stad där invånarna är minst nöjda med sin stads estetik. Även Umeå och Linköping har svårt att övertyga sina invånare att de bor i en vacker stad. Endast 48 respektive 45 procent uppger att deras stad är vacker.

Sveriges vackraste städer

1. Helsingborg 85 %
2. Stockholm 84 %
3. Lund 84 %

Trots att Umeå inte upplevs vara en vacker stad är den väldigt uppskattad av sina invånare. Så pass uppskattad att 79 procent av invånarna skulle rekommendera andra att bo i staden. En siffra som bara Lund slår. Lund är nämligen Sveriges mest rekommenderade stad. Hela 85 procent skulle rekommendera andra att flytta till staden. Örebroarna trivs också väldigt bra och staden är den tredje mest rekommenderade. Överlag verkar invånarna i Sveriges tolv största städer trivas där de bor. Drygt två av tre skulle rekommendera andra att bo i deras stad. Och i samtliga tolv städer skulle majoriteten uppmuntra andra till att bo i staden. Västerås är den stad där färst andel invånare skulle rekommendera andra att bo i staden. Trots det uppger 52 procent att de skulle göra det.

Sveriges minst vackra städer

1. Västerås 35 %
2. Linköping 45 %
3. Umeå 48 %
“Det är väldigt glädjande att invånarna i Sveriges städer tycker att deras städer är vackra, och dessutom trivs tillräckligt bra för att de skulle rekommendera andra att flytta i staden. Årets rapport har visat att våra städer står inför en stor mängd utmaningar – men också möjligheter. Därför känns det väldigt kul att en stor majoritet trivs så pass bra att de skulle rekommendera andra att flytta till deras stad.”
Nicke Rydgren
Läs mer

Sveriges mest välplanerade och hållbara städer

Hållbarhet

Stadsutveckling

Stadsplanering