Sveriges mest välplanerade och hållbara städer

Lund är Sveriges mest välplanerade och hållbara stad. Det visar Samhällsbarometern där invånarna i Sveriges tolv största städer har fått betygsätta sina städer inom kategorierna hållbarhet, stadsplanering och stadsutveckling.

Lund är Sverige bäst planerade stad – stadens invånare tycker att den är både trygg, vacker och inkluderande. Lund är dessutom den stad där flest upplever att det är enkelt att leva hållbart och miljövänligt. Samtidigt upplevs Lund vara den stad som jobbar mest aktivt för att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete ytterligare. Men det är inte bara frågor inom hållbarhet som Lundaborna är nöjda med. Tre av fyra anser att det finns en bra variation av nya och gamla bostäder i staden. Inom kategorin stadsutveckling placerar sig Lund också högt – endast Norrköping får högre betyg från sina invånare.

Topplista – Sveriges mest välplanerade och hållbara städer

1. Lund 65%
2. Örebro 62%
3. Norrköping 59%

Örebro imponerar genom att vara en stad med en levande stadskärna och det upplevs vara smidigast att ta sig fram med cykel och till fots. Det finns dessutom gott om parker och grönområden som är tillgängliga för stadens invånare.

Norrköping är istället främst en stad på frammarsch. Enligt invånarna ligger staden nämligen i framkant inom stadsutveckling. Inte i någon annan stad i Sverige upplever invånarna att deras stads utformning har utvecklats så positivt de senaste tio åren. En viktig anledning till det är att gamla hus och kvarter som rivs ersätts av någonting bättre som bidrar positivt till stadens utveckling. Något Norrköping lyckats väl med enligt dess invånare.

“Det är tre städer med relativt olika profiler som placerar sig i topp. Alla tre har bevisligen gjort ett mycket bra jobb – för vad kan vara viktigare än att planera en stad så att den möter invånarnas behov? Samtidigt vet vi att det alltid kan bli bättre och därför är Samhällsbarometern en viktig rapport som ger oss möjlighet att göra nedslag på olika platser och utforska hur invånarna i Sverige ser på sina städer och dess utveckling.”
Marika Axén
Läs mer

Hållbarhet

Stadsutveckling

Stadsplanering

Sveriges vackraste stad