Göteborg

Sveriges näst största stad fortsätter att växa. Sedan 2010 har Göteborg haft en befolkningsökning på 13 procent. Något som ställer krav på både stad, invånare och näringsliv. En utmaning som Göteborg inte riktigt har lyckats med om man ska tro dess invånare. Göteborg är nämligen den stad som får allra lägst betyg av sina invånare och placerar sig därmed i botten bland Sveriges tolv största städer.

Hållbarhet starkaste kategorin – men lämnar mycket att önska

Allt är dock inte negativt. Hållbarhet är den kategori där Göteborg är som starkast enligt sina invånare – även om staden rankar lägst bland landets tolv största städer. Närmare sex av tio göteborgare anser att staden har en välfungerande kollektivtrafik och nästan lika många, 53 procent, uppger att det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots. Majoriteten anser dessutom att det lokala näringslivet bidrar positivt till stadens utveckling. Dessvärre upplever endast 40 procent av invånarna att Göteborg blir en allt mer miljövänlig och hållbar stad.

Topplista – här är Göteborgs starkaste grenar inom hållbarhet

1. Det finns en välfungerande kollektivtrafik 57%
2. Det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots 53%
3. Det lokala näringslivet bidrar positivt till stadens utveckling 51%
Göteborg

Län: Västra Götalands län

Befolkning: 579 281

Befolkningstillväxt sedan 2010: 13 %

Högre lärosäte: Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Center för kognitiv psykoterapi och utbildning i Göteborg

Medelinkomst: 26 925 SEK/månad

Största privata arbetsgivare: Volvo Personvagnar, 1 6475 anställda

Placering i Samhällsbarometern: 12/12

Stolta göteborgare – trots missnöje kring bostadsutbud

Nästan varannan göteborgare uppger att deras stad är välplanerad. Det som främst bidrar till den känslan är stadens breda utbud av parker och grönområden som finns tillgängliga för allmänheten. Något som hela 77 procent upplever. Sex av tio tycker också att de lever i en vacker stad. Däremot är inte tryggheten lika utbredd. Endast 45 procent av göteborgarna uppger att de känner sig trygga i sin stad.

Enligt invånarna lämnar även stadens utformning en del att önska. Knappt tre av tio upplever att stadens utformning är modern och nyskapande. Dessutom upplever endast var tredje göteborgare att staden erbjuder en bra blandning av boendeformer för alla stadens invånare.

”Göteborg är en stad som på allvar håller på att utvecklas till en storstad. Det är en komplex resa där invånarna säkert upplever växtvärk inom en rad områden.”
Amanda Tevell

77 %

tycker att det finns gott om grönområden och parker som är tillgängliga för alla

7 %

av invånarna i Göteborg kan påverka stadens utveckling – lägsta siffran i landet