Örebro

I årets upplaga av Samhällsbarometern placerar sig Örebro på plats två bland Sveriges tolv största städer. Därmed är Örebro landets näst mest välplanerade och hållbara stad. Hela 62 procent är överlag nöjda med sin stad sett till de tre kategorierna i årets rapport: stadsplanering, hållbarhet och stadsutveckling. Och trots att staden har haft en befolkningstillväxt på 15 procent det senaste decenniet har man lyckats utveckla staden till det bättre i samtliga tre kategorier sett till index – i alla fall enligt invånarna själva.

Örebro och stadsplanering

När det kommer till stadsplanering briljerar Örebro. Hela 66 procent av invånarna är nämligen nöjda med hur man har jobbat med planeringen av staden. Det örebroarna är mest nöjda med är antalet grönområden som finns i staden. Drygt åtta av tio upplever att det finns gott om grönområden och parker som är tillgängliga för alla. Överflödet av grönska i Örebro kan också förklara varför så många tycker att deras stad är vacker. Det tycker nämligen nästan åtta av tio örebroare. Örebroarna är också nöjda med bostadsutbudet. Hela 69 procent uppger nämligen att staden har en bra blandning av olika typer av boenden.

Dock är trygghetsaspekten något som staden behöver jobba med. Endast 48 procent av invånarna känner sig trygga i staden. Jämförelsevis ligger snittet bland Sveriges tolv största städer på 53 procent.

Topplista – här är Örebros starkaste grenar inom stadsplanering

1. Det finns gott om parker och grönområden 85%
2. Min stad är vacker 78%
3. Det finns en bra mix mellan gamla och nya byggnader 69%
Örebro

Län: Örebro län

Befolkning: 155 696

Befolkningstillväxt sedan 2010: 15 %

Högre lärosäte: Örebro universitet, Örebro teologiska högskola

Medelinkomst: 25 000 SEK/månad

Största privata arbetsgivare: Epiroc Rock Drills, 2 525 anställda

Placering i Samhällsbarometern: 2/12

Örebro och hållbarhet

Invånarna i Örebro upplever generellt sett att deras stad är hållbar och staden placerar sig över snittet i nästan alla frågor rörande hållbarhet. Bland annat upplever hela nio av tio att det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots. När det kommer till kollektivtrafik hamnar dock staden i botten. Endast 55 procent av invånarna uppger att staden har en välfungerande kollektivtrafik – en siffra som bara är lägre i Jönköping.

”Örebro är en av de städer som vuxit mest de senaste tio åren i Sverige. Det har varit en mycket positiv utveckling där man haft en långsiktig och inkluderande plan. Man har bland annat lyckats väldigt bra med att skapa en mix av gammalt och nytt vilket uppskattats av örebroarna.”
Amanda Tevell
Örebro och stadens arbete inom stadsutveckling

När det kommer till stadsutveckling utses Örebro till den näst mest utvecklade staden bland Sveriges tolv största städer. Mest positiva är invånarna kring nyproduktionen i staden. Hela 66 procent upplever nämligen att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling. Dessutom tycker sex av tio att stadens utformning har utvecklats positivt de senaste tio åren och att staden nu är en bättre plats att bo på i jämfört med för tio år sedan.

6 av 10

tycker att stadens utformning har utvecklats positivt de senaste tio åren och den är nu bättre att bo och vistas i

9 av 10

tycker att det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots