Västerås

I årets upplaga av Samhällsbarometern placerar sig Västerås på en elfteplats bland Sveriges tolv största städer. Endast 47 procent av invånarna i staden anser att den är välplanerad och hållbar. Och Västerås anses sämst bland samtliga tolv städer när det kommer till stadsplanering. Desto ljusare ser det ut när det kommer till hållbarhet, drygt sex av tio västeråsare anser nämligen att staden är hållbar.

Stark hållbarhetsutveckling
En majoritet av västeråsarna, 62 procent, tycker att deras stad är hållbar. 87 procent tycker att det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots i staden, och nästan lika många tycker att kollektivtrafiken fungerar bra. Två av tre uppger dessutom att det är enkelt att återvinna och agera hållbart i staden.


Modernitet och nyskapande saknas
Stadsplanering är ingen paradgren för Västerås enligt stadens invånare. Endast 41 procent tycker att staden är välplanerad. En stor anledning till det är att staden upplevs som omodern. Dessutom känner endast var tredje västeråsare sig trygg i staden. Stadens estetik får inte heller höga betyg av invånarna, endast 35 procent tycker att den är vacker. Allt är dock inte negativt. Majoriteten tycker att det finns gott om grönområden, parker och välplanerade offentliga platser som är tillgängliga för alla.

Den minst rekommenderade staden
Västerås är den minst rekommenderade staden att bo i av samtliga tolv städer i årets Samhällsbarometer. Endast 52 procent av invånarna skulle rekommendera andra att flytta till staden. En av anledningarna bakom det kan vara att endast en av tre är nöjda med stadsutvecklingen. Endast 45 procent upplever att stadens utformning har utvecklats positivt de senaste tio åren och att den nu är bättre att bo och vistas i. Det finns dock förhoppningar om en vändning. Majoriteten anser nämligen att nya bostadsområden och stadsdelar i Västerås bidrar positivt till stadens utveckling.
Västerås

Län: Västmanlands län

Befolkning: 154 049

Befolkningstillväxt sedan 2010: 12 %

Högre lärosäte: Mälardalens högskola

Medelinkomst: 26 500 SEK/månad

Största privata arbetsgivare: ABB AB, 3 275 anställda

Placering i Samhällsbarometern: 11/12”Västerås är en hållbar stad men upplevs inte som särskilt vacker av sina invånare. Som arkitekt blir jag glad att höra att västeråsarna är så positiva till de nya stadsdelarna som byggs och tycker att de bidrar till att göra staden bättre.”
Marika Axén

27 %

tycker att staden har en levande och inkluderande stadskärnan