Uppsala

Sveriges fjärde största stad, Uppsala, har haft en väldigt stor befolkningstillväxt det senaste decenniet. Samtidigt är endast drygt en tredjedel nöjda med hur staden har utvecklats under samma period. Det är bara en av anledningarna till att Uppsala är sämst inom kategorin stadsutveckling i Samhällsbarometerns index.

Hållbarhet – Uppsalas starkaste gren

Sex av tio Uppsalabor tycker att deras stad är hållbar. Det invånarna är allra nöjdast med är att staden är lätt att ta sig runt i med cykel och till fots, det uppger hela 80 procent. Studentstaden har dessutom en välfungerande kollektivtrafik och två av tre anser att det är lätt att återvinna och agera hållbart i Uppsala. Däremot anser endast hälften av invånarna att kommunen aktivt arbetar för att förbättra hållbarheten i Uppsala.

Småbarnsfamiljer missnöjda med stadsplaneringen i Uppsala

Endast 48 procent av invånarna i Uppsala anser att staden är välplanerad. En av faktorerna bakom det är att majoriteten av invånarna inte känner sig trygga. Dessutom anser endast 42 procent att staden är väl anpassad för småbarnsfamiljer. Bostadsutbudet får inte heller invånarna att jubla. Endast 45 procent tycker att det finns en bra variation av boendeformer. Allt är dock inte negativt. Två av tre Uppsalabor tycker att deras stad är vacker, och nästan lika många, 61 procent, tycker att det finns gott om grönområden och parker som är tillgängliga för alla.

Topplista – detta är Uppsalas starkaste grenar inom stadsplanering

1. Min stad är vacker 65%
2. Det finns gott om parker och grönområden 61%
3. Det finns välplanerade offentliga platser som är anpassade för alla 54%
Uppsala

Län: Uppsala län

Befolkning: 230 767

Befolkningstillväxt sedan 2010: 17 %

Högre lärosäte: Uppsala universitet, Johannelunds teologiska högskola

Medelinkomst: 26 500 SEK/månad

Största privata arbetsgivare: Frilans Finans Sverige, 2 825 anställda

Placering i Samhällsbarometern: 10/12

”Uppsala börjar bli stort och med det blir även utmaningarna större. I linje med forskning är det intressant att se att undvikandet av helt nya stadsdelar eller projekt där gamla hus och kvarter ersätts med nya byggnader tas emot positivt.”
Amanda Tevell
Svårt att påverka stadens utveckling

Bland Sveriges tolv största städer är Uppsala den stad som är sämst på att ersätta gamla hus och kvarter med någonting bättre. Endast 21 procent tycker att staden lyckas med det. Uppsala är också den stad där färst anser att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling. Samtidigt saknar invånarna möjligheten att bidra till stadens utveckling. Trots det trivs invånarna bra i staden. Hela 63 procent skulle rekommendera andra att bo i staden.

4 av 10

Uppsalabor känner sig trygga i staden