Umeå

Umeå är Norrlands största stad. Sedan 2010 har befolkningen i Umeå ökat med tolv procent och staden kommer på sjunde plats i Samhällsbarometerns index bland Sveriges tolv största städer. Rapporten visar att Umeå är Sveriges tryggaste stad – samtidigt som staden har en stadskärna som lämnar mycket att önska enligt invånarna.

Cykelvänlig stad med välfungerande kollektivtrafik

Umeå är den fjärde mest hållbara storstaden i Sverige, hela 65 procent uppger att staden är hållbar. Nio av tio Umeåbor är nöjda över hur lätt det är att ta sig fram till fots och med cykel i staden. Även kollektivtrafiken är välfungerande, det anser 73 procent av stadens invånare. Majoriteten upplever dessutom att kommunen arbetar aktivt med att göra staden mer hållbar och lika många, 53 procent, tycker att arbetet är lyckat. Närmare sex av tio anser också att stadens näringsliv har en positiv inverkan på Umeås utveckling.

Topplista – här är Umeås starkaste grenar inom hållbarhet

1. Det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots 90%
2. Det finns en välfungerande kollektivtrafik 73%
3. Det är enkelt att återvinna och agera hållbart 60%
Umeå – Sveriges tryggaste stad

Bland Sveriges tolv största städer är Umeå den där invånarna känner sig allra tryggast. Det är också en stad där det finns gott om grönområden och parker som är tillgängliga för alla, det uppger 73 procent. Men det finns mycket som kan förbättras. Endast 35 procent anser att Umeå har en levande och inkluderande stadskärna. Och endast 44 procent anser att det finns en bra mix av gamla och nya byggnader i staden. Stadens invånare är inte heller övertygade när det kommer till hur staden faktiskt ser ut. Efter Västerås och Linköping är nämligen Umeå Sveriges minst vackra stad enligt invånarna själva i de tolv städer som varit med i undersökningen.

Umeå

Län: Västerbottens län

Befolkning: 128 901

Befolkningstillväxt sedan 2010: 12 %

Högre lärosäte: Umeå universitet

Medelinkomst: 25 460 SEK/månad

Största privata arbetsgivare: Volvo Lastvagnar, 1 325 anställda

Placering i Samhällsbarometern: 7/12

”Umeå har växt snabbt de senaste tio åren och mycket förändras i och kring staden. Nya bostadsområden tas emot med öppna armar men när något nytt ska ersätta gamla stadsdelar och kvarter är invånarna inte lika positiva. En tydlig plan och en öppen dialog är viktigt för att skapa delaktighet.”
Amanda Tevell
Stadsutvecklingen i Umeå mindre positiv

Umeå har haft en positiv utveckling de senaste tio åren och är nu bättre att bo och vistas i, det uppger 59 procent av Umeåborna. En anledning till det är att nya bostadsområden och stadsdelar har varit lyckade. Något som dock drar ner betyget är att endast 26 procent av invånarna anser att gamla hus och kvarter som rivs ersätts med något som bidrar positivt till staden.

Umeåborna är dock nöjda med sin stad. Så pass nöjda att 79 procent skulle rekommendera andra att bo i staden. Endast Lundaborna är mer nöjda enligt Samhällsbarometern.

75 %

känner sig trygga i Umeå