Stockholm

I årets upplaga av Samhällsbarometern hamnar Stockholm på plats nio bland Sveriges tolv största städer. Drygt varannan stockholmare, 52 procent tycker att huvudstaden är välplanerad och hållbar. Men det är endast tre städer som rankas lägre – Uppsala, Västerås och Göteborg.

Vår vackra huvudstad

Stadsplanering är Stockholms starkaste gren – 57 procent uppger att staden är välplanerad. Något som återspeglar sig i vad stockholmarna anser om estetiken på sin stad. Hela 84 procent tycker nämligen att huvudstaden är vacker och sju av tio upplever att det finns gott om parker och grönområden som är tillgängliga.

Det som drar ner Stockholms betyg är boendemiljön. Bara 36 procent av stockholmarna instämmer i att staden har en bra variation av boendeformer. Dessutom upplever bara fyra av tio att staden är välanpassad.

”Stockholm lever med storstadens utmaningar i allt vad det innebär och det finns inget som engagerar stockholmarna så mycket som bostadsfrågan. Stockholm har många ambitiösa och väl genomförda nya stadsdelar. Vår undersökning visar att stockholmarna efterlyser samma engagemang och satsningar på de befintliga stadsdelarna.”
Marika Axén
Ett hållbarhetsarbete som lämnar mer att önska

När det kommer till hållbarhet tar Stockholm en av bottenplaceringarna. Staden är nämligen tredje sämst bland Sveriges tolv största städer. Och endast 43 procent tycker att staden gör tillräckligt för att utveckla hållbarhetsarbetet. Lika få upplever att Stockholm blir mer miljövänligt. Jämförelsevis ligger snittet för Sveriges tolv största städer på 48 procent. Det stockholmarna är mest nöjda med kring stadens hållbarhetsarbete är den välfungerande kollektivtrafiken som möjliggör för många att åka kollektivt. Följt av att det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots. 55 procent uppger också att det lokala näringslivet bidrar positivt till stadens utveckling.

Stockholm

Län: Stockholms län

Befolkning: 974 073 (2019)

Befolkningstillväxt sedan 2010: 15 %

Högre lärosäte: Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Handelshögskolan, Kungliga Musikhögskolan, Konstfack m.fl.

Medelinkomst: 31 875 SEK/månad

Största privata arbetsgivare: Ericsson, 8 575 anställda

Placering i Samhällsbarometern: 9/12

Stadsutveckling Stockholm

Sveriges huvudstad växer så det knakar. Med en utbredd bostadsbrist behöver staden utnyttja och optimera alla ytor för att kunna tillgodose medborgarnas behov. Men när det kommer till hur stadens utveckling ser ut råder det delade meningar.

Drygt varannan stockholmare upplever att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling. Samtidigt är det få som upplever att stadens arbete kring upprustningen av befintliga stadsdelar är tillräckligt bra. Endast 28 procent av invånarna upplever att gamla hus och kvarter som rivs ersätts av någonting som bidrar positivt till stadens utveckling. Dessutom uppger endast drygt var tionde person att de har möjlighet att påverka stadens utveckling.

8 av 10

tycker att det finns en välfungerande kollektivtrafik

54%

tycker att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling