Norrköping

I årets Samhällsbarometer kniper Norrköping en pallplats och är Sveriges tredje mest välplanerade och hållbara stad. Hela 59 procent av invånarna i Norrköping är nöjda med hur sin stad arbetar inom kategorierna stadsplanering, hållbarhet och stadsutveckling. Norrköping hamnar ofta i skymundan då länets residensstad Linköping uppmärksammas oftare i sitt arbete kring samhällsinfrastruktur. Men medan Norrköping hamnar på tredje plats i årets indexering landar Linköping först på sjätte plats.

Norrköping – en hållbar stad

Drygt sex av tio Norrköpingsbor anser att staden är hållbar. Enligt invånarna är det enkelt att återvinna och agera hållbart i staden. Det upplever tre av fyra Norrköpingsbor. Staden har också en välfungerande lokaltrafik, och det är enkelt att ta sig runt både med cykel och till fots. Det anser 73 procent av invånarna. Även om Norrköpingsborna är nöjda med sin stads hållbarhetsarbete upplever majoriteten att stadens hållbarhetsarbete inte utvecklas. Endast 46 procent av invånarna upplever nämligen att Norrköping blir allt mer miljövänlig och hållbar.

Norrköping

Län: Östergötlands Län

Befolkning: 143 171

Befolkningstillväxt sedan 2010: 10 %

Högre lärosäte: Campus Norrköping, tillhörande Linköpings universitet

Medelinkomst: 24 600 SEK/månad

Största privata arbetsgivare: BillerudKorsnäs Sweden, 675 anställda

Placering i Samhällsbarometern: 3/12

Topplista – här är Norrköpings starkaste grenar inom stadsplanering

1. Min stad är vacker 77%
2. Det finns gott om parker och grönområden 75%
3. Det finns en bra mix av gamla och nya byggnader 71%
Norrköping och stadsplanering

Norrköping är även Sveriges tredje bästa stad sett till stadsplanering. Invånarna upplever att deras stad är välplanerad och estetiskt tilltalande. Förutom att hela 77 procent upplever att staden är vacker upplever tre av fyra att det finns gott om grönområden. Drygt sju av tio upplever dessutom att staden har en bra mix av gamla och nya byggnader. Nästan lika många är också nöjda över stadens utbud när det kommer till olika typer av boendeformer.

En stark positiv utveckling i staden

Inom kategorin stadsutveckling briljerar Norrköping enligt sina invånare. Förutom att Norrköpingsborna är de invånare som är mest nöjda med sin stads övergripande utveckling återspeglas nöjdheten i tre av de fyra påstående rörande stadsutveckling. Nästan sju av tio upplever att nya områden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling och nästan lika många upplever att Norrköping är en bättre stad att bo i jämfört med för tio år sedan.

”Norrköping är en stad som klarat omställningen från industristad till dagens kunskapssamhälle. Staden har varsamt kunnat förnya sin stadskärna där fabrikerna nu inrymmer högskola och teknikföretag. Ett verkligt lyckat exempel där en vacker och historisk stadsmiljö utvecklats och fått nytt liv och innehåll – framtidstron har återvänt till Norrköping.”
Jacob Wesström

8 av 10

invånare i Norrköping tycker att deras stad är vacker

67 %

staden med den mest positiva samhällsutvecklingen