Malmö

Bland de tre svenska storstäderna placerar sig Malmö bäst i årets upplaga av Samhällsbarometern. Staden är den fjärde mest välplanerade och hållbara bland Sveriges tolv största städer. Malmös invånarantal växte med hela 15 procent under förra decenniet. Med tanke på hur den höga befolkningsökningen belastat stadens infrastruktur är det en bedrift att Malmö har lyckats hålla sina invånare nöjda.

Hållbara kommunikationsmöjligheter

Enligt invånarna själva är Malmös starkaste gren i årets Samhällsbarometer stadens hållbarhetsarbete. Hela 66 procent av invånarna tycker att Malmö är en hållbar stad. Mest nöjda är de med hur staden prioriterar hållbara transportalternativ. Nästan nio av tio malmöiter upplever nämligen att det är enkelt att ta sig fram med cykel och till fots. Följt av att 71 procent anser att staden har en välfungerande kollektivtrafik.

Topplista – här är Malmös starkaste grenar inom hållbarhet

1. Det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots 88%
2. Det finns en välfungerande kollektivtrafik 71%
3. Det är enkelt att återvinna och agera hållbart 68%
Bristande trygghet ett problem i en annars välplanerad stad

Även inom stadsplanering presterar Malmö bra och hamnar på en fjärdeplats av Sveriges tolv största städer. Sex av tio malmöiter är nöjda med hur staden är planerad. Hela 66 procent upplever att Malmö har en levande och inkluderande stadskärna och lika många tycker att det finns välplanerade offentliga platser som är anpassade för alla i staden. Det som drar ner Malmös betyg i kategorin är dock trygghetsfrågan. Endast fyra av tio malmöiter känner sig trygga i sin stad.

Malmö

Län: Skåne Län

Befolkning: 344 166

Befolkningstillväxt sedan 2010: 15 %

Högre lärosäte: Malmö universitet

Medelinkomst: 22 960 SEK/månad

Största privata arbetsgivare: Skanska Sverige AB, 1 025 anställda

Placering i Samhällsbarometern: 4/12

”Malmö är den överlägset bäst rankande storstaden i Sverige. Något som är extra intressant med Malmö är att det där inte har varit fokus på att bilar ska kunna ta sig fram utan på att människorna ska kunna göra det. Det är ingen slump att invånarna är väldigt nöjda med framkomligheten på cykel, till fots och i kollektivtrafiken.”
Filippa Persson
Stadsutveckling Malmö

Kategorin stadsutveckling är Malmös minst starka gren i årets Samhällsbarometer. Det visar sig att endast fyra av tio malmöiter är nöjda med stadens generella utvecklingsmöjligheter. Dock råder det ett generellt missnöje även i övriga landet, med ett snitt på 38 procent inom kategorin stadsutveckling. Det som drar ner snittet är att det är få invånare som upplever att de kan påverka sin stads utveckling. Knappt var tionde malmöit upplever att de kan påverka utvecklingen i sin stad.

Det malmöiterna är mest nöjda med inom denna kategori är de nya stadsdelar och bostadsområden runtom i staden som bidrar positivt till stadens utveckling.

8 av 10

malmöiter tycker att det finns gott om parker och grönområden som är tillgängliga för alla