Lund

Sveriges mest välplanerade och hållbara stad är Lund. Studentstaden får ett betyg på 65 procent i Samhällsbarometerns index. Dessutom har Lund Sveriges nöjdaste invånare när det kommer till både hållbarhet och stadsplanering. Lundabornas positiva åsikter återspeglas i den höga andelen invånare som skulle kunna rekommendera andra att bo i deras stad. Något hela 85 procent av invånarna skulle göra.

Med hållbarhet i fokus

Av Sveriges tolv största städer är Lund den mest hållbara. Därför är det föga förvånande att tre av fyra Lundabor uppger att det är lätt att återvinna och agera hållbart i staden. Närmare nio av tio uppger dessutom att staden är smidig att ta sig runt i oavsett om man cyklar eller går. Det, i kombination med en välfungerande kollektivtrafik, gör att det blir lätt för stadens invånare att välja bort mindre hållbara transportmedel.

Trots att Lund redan är Sveriges mest hållbara stad är invånarna övertygade om att staden blir allt mer miljövänlig och hållbar. En underliggande faktor kan vara det goda hållbarhetsarbetet kommunen och stadens näringsliv gör. Faktum är att näringslivet inte i någon annan stad har en lika stor positiv inverkan på stadens utveckling som i Lund. Hela 60 procent uppger att kommunen arbetar aktivt med att förbättra hållbarheten i staden.

Sveriges bäst planerade stad

När det kommer till hur väl planerad ens stad är så finns det inga som är så nöjda som Lundaborna. Drygt två av tre uppger att staden är välplanerad. Här finns det gott om parker och grönområden som är tillgängliga för alla. Men även andra offentliga platser i staden, såsom gator och torg, är välplanerade och anpassade för alla. Invånarna upplever dessutom att Lund är välanpassad för småbarnsfamiljer och de allra flesta, 72 procent, känner sig trygga. Rent estetiskt hyllas även den anrika universitetsstaden av sin befolkning. Tre av fyra uppger att staden har en bra blandning av gamla och nya byggnader. Hela 84 procent tycker att staden är vacker.

Lund

Län: Skånes län

Befolkning: 124 935

Befolkningstillväxt sedan 2010: 13 %

Högre lärosäte: Lunds universitet

Medelinkomst: 25 900 SEK/mån

Största privata arbetsgivare: Axis Communications, 2 025 anställda

Placering i Samhällsbarometern: 1/12

”Lund har verkligen lyckats. Det är en välplanerad stad där det historiska Lund; domkyrkan, universitetsbyggnaderna och stadskärnan möter det nya i ett Lund som är i ständig utveckling. Det har i sin tur skapat en stad där studenter, pensionärer och barnfamiljer kan leva i samspel med varandra. Där finns att lära av.”
Filippa Persson
Lyckade nyproduktioner har bidragit till Lunds utveckling

Likt resten av Sveriges tolv största städer är stadsutveckling den kategori där Lund får sämst betyg av sina invånare. Lundaborna är inte helt övertygade om att gamla hus och kvarter som rivs faktiskt ersätts av någonting bättre som bidrar positivt till stadens utveckling. Endast 17 procent uppger dessutom att de har möjlighet att påverka stadens utveckling. Men trots dessa brister är Lund näst bäst när det kommer till stadsutveckling, där endast Norrköping får ett högre betyg av sina invånare. Om det är något Lund har lyckats med inom stadens utveckling så är det nya bostadsområden och stadsdelar. Hela 72 procent uppger nämligen att de bidrar positivt till stadens utveckling.

85 %

så många Lundabor skulle rekommendera andra att bo i staden

76 %

tycker att det är enkelt att återvinna och agera hållbart i Lund