Linköping

Linköping blev i Samhällsbarometern 2019 utsedd till Sverige smartaste stad. Årets upplaga fokuserar istället på stadsplanering och hållbarhet. En inriktning som inte passar Linköping riktigt lika bra – även om det finns mycket positivt att lyfta. Hela 57 procent av stadens invånare anser nämligen att staden är välplanerad och hållbar. Det gör att staden tar en sjätteplats bland Sveriges tolv största städer.

Linköping – den gröna staden

Linköping är en hållbar stad – något som hela 67 procent av stadens invånare anser. Det innebär att endast Lund är en mer hållbar stad enligt undersökningen. Staden ger invånarna goda möjligheter till att återvinna och agera hållbart. Den möjliggör också för invånarna att välja mer hållbara transportmedel. Hela 84 procent uppger att det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots i staden samtidigt som tre av fyra uppger att stadens kollektivtrafik fungerar väl. Inom hållbarhet drar även stadens näringsliv sitt strå till stacken och hela 61 procent uppger att det bidrar positivt till stadens utveckling.

Lättillgänglig och trygg

Majoriteten av Linköpingsborna tycker att deras stad är välplanerad. Bland annat är invånarna mycket nöjda med de allmänna utrymmena. Två av tre upplever nämligen att det finns välplanerade offentliga platser som är tillgängliga för alla. Detsamma gäller parker och grönområden. Invånarna i Linköping är dessutom bland de tryggaste i Sveriges tolv största städer.

När det kommer till de estetiska värdena når dock inte Linköping lika högt. 45 procent av invånarna tycker att staden är vacker. En siffra som innebär att Linköping endast har Västerås bakom sig när Sveriges tolv största städer ska rankas utefter deras estetik.

Linköping

Län: Östergötlands län

Befolkning: 163 051

Befolkningstillväxt sedan 2010: 11 %

Högre lärosäte: Linköpings universitet

Medelinkomst: 25 900 SEK/mån

Största privata arbetsgivare: Saab, 5 575 anställda

Placering i Samhällsbarometern: 6/12

Topplista – här är Linköpings starkaste grenar inom stadsplanering

1. Det finns välplanerade offentliga platser som är anpassade för alla 66%
2. Det finns gott om parker och grönområden 65%
3. Det finns en bra mix mellan gamla och nya byggnader 60%
”Linköping blev i fjolårets upplaga av Samhällsbarometer korad till Sveriges smartaste stad vilket avspeglas även i årets rapport. Även om staden utvecklas i snabb takt märks det att invånarnas behov står i centrum eftersom de är både förstående och positiva till den utveckling som sker.”
Filippa Persson
En stad på frammarsch

Att Linköping blev Sveriges smartaste stad i Samhällsbarometern 2019 är en tydlig indikator på att Linköping är en modern och progressiv stad. Och årets rapport understryker att Linköping är framstående inom stadsutveckling. Drygt varannan invånare uppger att stadens utformning har utvecklats positivt de senaste tio åren och att den nu är bättre att bo och vistas i. Hela 68 procent uppger dessutom att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling.

61 %

anser att näringslivet bidrar positivt till stadens utveckling

68 %

anser att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling