Jönköping

Smålands största stad, Jönköping, är en stad på framfart. Inte nog med att staden har haft en befolkningstillväxt på över elva procent sedan 2010, den har också blivit en bättre plats att leva på under det senaste decenniet. Det visar årets upplaga av Samhällsbarometern, där invånarna i Sveriges tolv största städer har fått betygsätta sina städer inom kategorierna hållbarhet, stadsplanering och stadsutveckling. Hela 77 procent av Jönköpingsborna skulle rekommendera andra att flytta till staden.

Jönköping är en välplanerad stad. Det tycker 56 procent av stadens invånare. Den är dessutom både vacker och trygg, något 80 respektive 69 procent av invånarna tycker. Men det finns ytterligare anledningar för Jönköpingsborna att vara stolta. Staden anses nämligen vara inkluderande också. Närmare två av tre invånare tycker att det finns gott om grönområden och parker som är tillgängliga för alla. Närmare sex av tio tycker dessutom att stadens offentliga platser är välplanerade och anpassade för alla. Majoriteten upplever dessutom att staden är väl anpassad för småbarnsfamiljer.

”Jönköping är en av få städer där invånarna har gett sin stad högsta betyg i kategorin stadsplanering. Det finns en positiv anda kring det som byggs och förändras. Samtidigt känner sig stadens invånare trygga och de tycker att staden är både vacker och inkluderande. Detta visar att en genomtänkt och väl förankrad stadsplanering får stort genomslag för hur man upplever sin stad.”
Jacob Wesström

Topplista – här är Jönköpings starkaste grenar inom stadsplanering

1. Min stad är vacker 80%
2. Jag känner mig trygg i min stad 69%
3. Det finns gott om parker och grönområden 63%
Jönköping

Län: Jönköpings län

Befolkning: 141 081

Befolkningstillväxt sedan 2010: 11 %

Högre lärosäte: Jönköping University

Medelinkomst: 26 100 SEK/mån

Största privata arbetsgivare: Husqvarna, 1 625 anställda

Placering i Samhällsbarometern: 8/12

Enligt 62 procent av stadens invånare har stadens utformning haft en positiv utveckling de senaste tio åren och är idag bättre att bo och vistas i. En av anledningarna bakom den positiva utvecklingen är att nyutvecklingar har mottagits väl av invånarna. Två av tre Jönköpingsbor uppger nämligen att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling, Drygt var tredje anser dessutom att gamla hus och kvarter som rivs i staden ersätts av någonting bättre som även här bidrar positivt till stadens utveckling.

Hållbarhet – ingen paradgren för Jönköping

Majoriteten av Jönköpingsborna, 53 procent, tycker att deras stad är hållbar. Trots det är den näst sämst bland Sveriges tolv största städer. Endast Göteborg får ett sämre betyg av sina invånare.

Endast varannan invånare i Jönköping tycker att staden har en välfungerande kollektivtrafik. Därmed placerar sig staden sist bland samtliga städer i frågan. Knappt varannan Jönköpingsbo är av åsikten att kommunen arbetar aktivt med att förbättra hållbarheten i staden. Vilket kanske inte är helt oväntat med tanke på att endast 38 procent tycker att staden blir allt mer miljövänlig och hållbar – ytterligare en bottennotering. Allt är dock inte negativt. Två av tre uppger att det är lätt att återvinna och agera hållbart i staden och nästan lika många tycker att det är enkelt att ta sig fram med cykel och till fots.

62 %

anser att staden är en bättre plats att bo och vistas i jämfört med för tio år sedan

53 %

är positiva till kollektivtrafiken i staden – sämst bland Sveriges tolv största städer