Helsingborg

Sveriges vackraste stad enligt invånarna själva hittar vi i nordvästra Skåne. Hela 85 procent av invånarna i Helsingborg uppger att de tycker staden är vacker. Men det är inte bara stadens estetik som gör att 57 procent av invånarna är nöjda – och därmed placerar sig på en femteplats i Samhällsbarometern. Inom samtliga kategorier, hållbarhet, stadsplanering och stadsutveckling, har helsingborgarna mycket att vara stolta över. Men får dock se sig slagna av sina skånska konkurrenter, Lund och Malmö.

Sundets pärla – med hållbarhet i fokus

Hållbarhet är den kategori som Helsingborg är starkast inom i årets Samhällsbarometern. Hela 62 procent av stadens invånare uppger nämligen att staden är hållbar. Och 56 procent anser att kommunen jobbar aktivt med att förbättra hållbarheten i staden. Tre av fyra invånare uppger att det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots i staden. Dessutom tycker 68 procent att staden erbjuder goda möjligheter för invånarna att återvinna och leva hållbart. Nästan lika många, 63 procent, uppger att staden har en välfungerande kollektivtrafik, vilket i ett vakuum kan ses som ett bra betyg för stadens lokaltrafik. I jämförelse med Sveriges andra storstäder är dock inte resultatet lika positivt. Endast tre städer har en sämre kollektivtrafik än Helsingborg.

Topplista – här är påståendena som stämmer bäst in på Helsingborg

1. Min stad är vacker 85%
2. Jag skulle rekommendera andra att bo i min stad 77%
3. Det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots 75%
Helsingborg

Län: Skåne län

Befolkning: 147 734

Befolkningstillväxt sedan 2010: 14 %

Högre lärosäte: Campus Helsingborg, tillhörande Lunds universitet

Medelinkomst: 25 450 SEK/mån

Största privata arbetsgivare: Ica Sverige AB, 1 225 anställda

Placering i Samhällsbarometern: 5/12
Sveriges vackraste stad

Majoriteten av Helsingborgs invånare upplever att deras stad är välplanerad. Staden är Sveriges vackraste och enligt 67 procent av invånarna har staden en bra blandning av olika boendeformer såsom hyresrätter, bostadsrätter och villor. 73 procent uppger också att staden har gott om parker och grönområden som är tillgängliga för alla. Dock finns det utrymme för förbättring inom stadsplanering. Endast 38 procent av stadens invånare känner sig trygga i staden och knappt varannan anser att stadskärnan är levande och inkluderande.

”Aldrig har sundets pärla passat så bra in på Helsingborg som nu. Helsingborg är vackert beläget och det är tydligt att staden lyckats när det kommer till god arkitektur. Genom åren har Helsingborg haft många lyckade projekt, både med enskilda byggnader och inom stadsutveckling, inte minst nu med den spännande satsningen på Oceanhamnen.”
Marika Axén
Helsingborg – staden där invånarna får sin röst hörd

Helsingborg är den stad där invånarna har störst möjlighet att påverka sin stads utveckling. Nästan var femte uppger att de har goda möjligheter att göra det. Och det verkar i stora drag ha varit lyckosamt. Drygt varannan helsingborgare uppger nämligen att deras stads utformning har haft en positiv utveckling de senaste tio åren och att det idag är en bättre plats att bo på. Endast 22 procent uppger att staden har haft en negativ utveckling de tio senaste åren.

18 %

har goda möjligheter att påverka stadens utveckling